Cenrādis

KONSULTĀCIJAS UN MEISTARKLASES

 • individuāla konsultācija par tautastērpiem - bezmaksas
 • tematiskas lekcijas - EUR 2
 • meistarklases - EUR 5

GIDA PAKALPOJUMI EKSKURSIJAI KRĀJUMĀ 
grupai (līdz 10 cilvēkiem)

 • latviešu valodā - EUR 7,11
 • svešvalodā - EUR 9,96

grupai (11 – 30 cilvēki)

 • latviešu valodā - EUR 14,23
 • svešvalodā - EUR 17,07

MUZEJPEDAGOĢIJAS NODARBĪBAS

 • muzeja telpās (līdz 25 cilvēkiem) - EUR 8.82
 • ārpus muzeja telpām (līdz 25 cilvēkiem) - EUR 28.45

 

LIEPĀJAS MUZEJA KRĀJUMA IZMANTOŠANA

EKSPONĀTU FOTOGRAFĒŠANA MUZEJA EKSPOZĪCIJĀS UN KRĀJUMA NOVIETNĒ

 • izglītībai, pētniecībai - EUR 4,27 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 17,07

UNIKĀLU EKSPONĀTU FOTOGRAFĒŠANA KRĀJUMA NOVIETNĒS:

 • publikācijām - EUR 4,27 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 28,46 par vienību
 • ekspozīcijas filmēšana (TV, kino) bez papildus eksponātu izmantošanas - EUR 14,23 par stundu

MUZEJA KRĀJUMA PRIEKŠMETU DEPONĒŠANA
(ar Liepājas muzeja krājuma komisijas lēmumu)

 • akreditētām valsts, pašvaldības vai autonomajiem muzejiem - bezmaksas
 • citām juridiskām vai fiziskām personām - līdz 5 % no priekšmeta vērtības
 • izglītojošiem pasākumiem, zinātniskām konferencēm, semināriem ārpus muzeja - līgumcena (ne mazāk kā EUR 7,11)

KRĀJUMU MATERIĀLU ATLASE

 • izglītojošam mācību un pētniecības  darbam - EUR 0,85 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 7,11 par vienību

MUZEJA MATERIĀLU KSERAKOPĒŠANA

 • EUR 1,42 par vienību

MUZEJA MATERIĀLU SKENĒŠANA

 • izglītojošam (mācību) darbam - EUR 4,27 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 14,23 par vienību

MUZEJA MATERIĀLU ZĪMĒŠANA

 • izglītojošam (mācību) darbam - EUR 1,42 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 14,23 par vienību

MUZEJA PRIEKŠMETU EKSPERTĪZE, SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJA

 • mutiska vai rakstiska, bez avotu norādes - EUR 4,27
 • rakstiska, ar avotu norādi - EUR 7,11
 • speciāli veikts pētījums - EUR 14,23