Velc, tautieti, baltus cimdus

Liepājas muzeja krājumā kopš 1928. gada glabājas balti vilnas pirkstaiņi ar sarkanu pierakstu, dzelteniem un zaļiem rakstiem. Cimdus Rucavā domājams izmantojuši kāzu laikā.

Gan baltiem, gan rakstainiem cimdiem precību laikā bijusi liela nozīme. Līgavaiņa un viņa radu viesošanās jeb precību laikā noskatītās līgavas mājā, līgavainim līgava pasniedza dāvanā rakstainus cimdus.

Baltajiem cimdiem īpaša loma bija mičošanā. Mičošana ir ļoti nozīmīgs rituāls, tajā jauno pāri ieved sievas un vīra kārtā un ieved precēto ļaužu pulkā. Mičošanas laikā vedējmāte ar baltos cimdos tērptām rokām noņēma līgavas galvas rotu.

Šis rituāls aprakstīts tautasdziesmā:

Velc, tautieti, baltus cimdus,
Noņem manu vainadziņu.
Tīrs bij manis vainadziņis,
Visu laiku nēsājot. 

Pievienots: 2014-09-22 13:44:53