Košo jaku pacietīgā darinātāja - Velta Dilēviča

Folkloras centrā „Namīns” jau labu laiku darbojas studija LATVA, kurā iespējams atrast gan pēc labākajiem paraugiem gatavotus tautastērpu detaļu atdarinājumus, gan mūsdienīgus apģērba gabalus ar košiem tautas tērpu elementiem. Studijas dibinātāja ir Nīcas un Rucavas adīto jaku meistare Velta Dilēviča.

Adītāja Velta Dilēviča likusi senajam izstrādājumam – adītajai un rotātajai jakai – atgriezties mūsdienās un ieņemt redzamu vietu. Dažos gados adītājas rokās tapuši jau divpadsmit vēsturisko jaku atdarinājumi, un tas nav maz. Līdz katras jakas gatavībai tajā jāiegulda liels darbs un krietns pacietības lādiņš. Darbs joprojām darina meistaru, un Velta Dilēviča pie apgūtā neapstājas.

Pirms rokdarba uzsākšanas studijas LATVA vadītāja rūpīgi izpētījusi Nīcas un Rucavas adītās jakas. Meistare apsvērusi un pārdomājusi katru adījuma niansi un pielāgojusi to mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām. Arī raksturīgo krāsu pielietojums jakās prasījis īpašu uzmanību, lai galarezultāts nenomaldītos no senā adījuma kolorīta.

Vēsturisko izstrādājumu atdarinājumi vienmēr liek meklēt līdzsvaru starp dažādiem laikiem, iespējām un meistaru izpausmēm. Ja izdodas vēstures „elpu” saglabāt ar šodienas meistarību, tad atdarinājuma mērķis ir sasniegts. Veltas Dilēvičas darinātās jakas tiešām „elpo” ar Nīcas un Rucavas rokdarbu unikalitāti. Varbūt palīdz saikne ar pašu Nīcu kā dzimto novadu?

Kas zina, kā Veltai Dilēvičai izdevies seno rokdarbu iedzīvināt un ienest mūsdienu apģērbu pasaulē, bet tas izdevies meistarīgi. Rūpīgi darinātās jakas kļuvušas par ekskluzīvu izstrādājumu un labi iekļaujas mūsdienu tērpu garderobē. Pat vairāk, tās liek atgriezties pie paša meistarības vērtējuma, kas šodienas dzīves paātrinājumā nereti tiek nepelnīti nobīdīts malā.

Nīcā un Rucavā adīto jaku izcelsme datējama ar 19. gadsimta otro pusi. Darinātāju meistarība izpaudusies divos virzienos – tīkla patentadījumā adītajās jakās un vienvirzienā tamborētā rotājumā jaku apmalēs. Līdz mūsdienām saglabājušās tikai dažas vēsturiskās šī veida Nīcas un Rucavas jakas – tās glabājas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Liepājas muzeja krājumos.

Pievienots: 2014-04-29 15:06:34