Etnogrāfisko villaiņu izšūšanas meistare - Ingrīda Kalna

Liepājnieces Ingrīdas Kalnas rokās top etnogrāfiskos rakstos izšūtas villaines. Katra no tām darināta ar izcilu precizitāti un atbilstību sava novada tautastērpam. Tas vienmēr prasījis īpašu laika un pacietības ieguldījumu – vēsturiski pamatotu villaiņu rakstu izpēti, atbilstošu izšūšanas materiālu atlasi, precīzi noaustu villaines audumu un rūpīgus sagatavošanās darbus pašam izšūšanas procesam. Tikai tad, kad viss līdz pēdējam raksta sīkumam sarēķināts un sagatavots, sākas pati darbietilpīgā villaines izšūšana.

Ingrīda uzaugusi Tukumā. Mācību gadi Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā piesaistījuši pilsētai pie jūras. Te viņa ir joprojām, un, tikai pārstāstot savu izaugsmes ceļu, Ingrīda piemin koloristes darbu „Rīgas audumā” un audējas rūdījumu kombinātā „Māksla”. Ingrīda pazīst katru auduma pavedienu, stellēs pavadītais laiks devis krietnu meistarību. Pacietība un precizitāte Ingrīdas darinātajās villainēs ir nepārprotama un klātesoša.

Ingrīdas Kalnas izšūtās villaines grezno Nīcas, Bārtas. Alsungas un Pērkones tautastērpus. Pēdējo Dziesmusvētku Tautastērpu konkursa uzvarētājs – Bārtas tautastērps īpaši lepojās ar Ingrīdas darināto villaini. Tas ir augsts meistarības novērtējums un, protams, gandarījums arī pašai villaines izšuvējai.

Šobrīd Ingrīdas uzmanības lokā ir Pērkones villaiņu pūrs, kas bagātīgā krājumā glabājas Liepājas muzejā. Katra senā Pērkones villaine rāda savu risinājuma variantu un vēsta par aizgājušo laiku izšuvēju prasmi un smalko gaumi. Šodien Ingrīdas pacietība un prasme iedzīvināt senos izšuvumus ir īsta dāvana tautastērpu cienītājiem – seno Pērkones villaiņu raksti un zīmes atkal mūs uzrunā un bagātina.

Pievienots: 2014-02-05 14:58:05