Trešā Atmoda un Latvijas Tautas fronte

Ekspozīcija iekārtota autentiskās Latvijas Tautas frontes Liepājas pilsētas nodaļas telpās. Tā atspoguļo Trešās Atmodas notikumus un Latvijas Tautas frontes (LTF) Liepājas pilsētas nodaļas izveidošanos un darbību.

1988. gada 8. oktobrī Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) Centrālās komitejas (CK) Politiskās izglītības namā darbu sāka Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanas kongress. Lielajā un mazajā zālē bija pulcējušies vairāk nekā tūkstotis delegātu, tai skaitā, 39 pārstāvji no Liepājas. Mēnesi vēlāk – 12. novembrī – notika LTF Liepājas pilsētas nodaļas pirmā konference. Par Liepājas tautfrontiešu vadītājiem tika ievēlēti Teodors Eniņš, Rihards Rubīns un Jānis Kuplais.

Ekspozīcijā atspoguļota arī LTF Liepājas nodaļas nozīme 1991.gada barikāžu laikā. Barikādes cēla pie svarīgākajiem stratēģiskajiem punktiem, tā bija nevardarbīga pretestības forma. LTF Liepājas nodaļas organizētās barikādes Liepājā drīzāk bija morāls atbalsts Rīgai. LTF Liepājas pilsētas nodaļa bija otra lielākā pēc Rīgas nodaļas – šeit bija apvienojušies apmēram 13 000 biedru. Barikāžu laikā no tagadējā muzeja nama K. Ukstiņa ielā 7/9 regulāri tika organizēti autobusi ar brīvprātīgajiem, kuri vēlējās doties uz Rīgas barikādēm un sargāt 1990. gada 4. maijā neatkarību atguvušo Latviju.

Piemiņas vieta ekspozīcijā izveidota arī LTF Liepājas nodaļas laikraksta „Liepājas Vārds” redakcijai. Laikraksts bija pirmais legālais opozīcijas izdevums Liepājā, tā redaktors bija Aigars Štāls, bet redakcijā strādāja arī korespondente Sarmīte Pujēna un mašīnrakstītāja Daina Jēkabsone. Liepājas muzeja ekspozīcijā apskatāma arī neparastā dāvana, ko LTF Liepājas pilsētas nodaļai sarūpēja trimdas latvieši ASV – firmas „Apple” dators – pirmais šāda veida dators Liepājā.

1991. gada 23. augustā, Molotova-Ribentropa pakta parakstīšanas dienā, tika demontēts padomju varas simbols pilsētā – Ļeņina piemineklis. Vēlākos gados no tā Vācijā  izgatavoja 500 bronzas zvanus – aizgājušo laiku simbolizējošus suvenīrus. Viens no šiem zvaniem redzams arī ekspozīcijā.

1991. gada 24. augustā Krievijas prezidents Boriss Jeļcins parakstīja dekrētu par Latvijas neatkarības atzīšanu.

Pievienots: 2014-10-27 16:05:47