Cenrādis

GIDA PAKALPOJUMI GRUPU EKSKURSIJĀM 
grupai (līdz 10 cilvēkiem)

 • latviešu valodā - EUR 7.11
 • svešvalodā - EUR 9.96

grupai (11 – 30 cilvēki)

 • latviešu valodā - EUR 14.23
 • svešvalodā - EUR 17.07

tematiskās ekskursijas latviešu valodā - EUR 14.23
tematiskās ekskursijas svešvalodā - EUR 17.07

MUZEJPEDAGOĢIJAS NODARBĪBAS

 • muzeja telpās (līdz 25 cilvēkiem) - EUR 8.82
 • ārpus muzeja telpām (līdz 25 cilvēkiem) - EUR 28.45

PIEDĀVĀJUMS JAUNAJAM PĀRIM UN KĀZU VIESIEM

 • svinīgs brīdis muzejā - EUR 2.13 no dalībnieka
 • svinīgs brīdis muzejā, dalībnieku skaits mazāk par 10 personām - EUR 17.07
 • jaunā pāra un kāzu viesu fotografēšanās - EUR 8.54
 • laulību ceremonija muzejā - EUR 42.69

LIEPĀJAS MUZEJA KRĀJUMA IZMANTOŠANA

EKSPONĀTU FOTOGRAFĒŠANA MUZEJA EKSPOZĪCIJĀS UN KRĀJUMA NOVIETNĒ

 • izglītībai, pētniecībai - EUR 4.27 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 17.07 par vienību

UNIKĀLU EKSPONĀTU FOTOGRAFĒŠANA KRĀJUMA NOVIETNĒS:

 • publikācijām - EUR 4.27 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 28.46 par vienību
 • ekspozīcijas filmēšana (TV, kino) bez papildus eksponātu izmantošanas - EUR 14.23 par stundu

MUZEJA KRĀJUMA PRIEKŠMETU DEPONĒŠANA
(ar Liepājas muzeja krājuma komisijas lēmumu)

 • akreditētām valsts, pašvaldības vai autonomajiem muzejiem - bezmaksas
 • citām juridiskām vai fiziskām personām - līdz 5 % no priekšmeta vērtības
 • izglītojošiem pasākumiem, zinātniskām konferencēm, semināriem ārpus muzeja - līgumcena (ne mazāk kā EUR 7.11)

KRĀJUMU MATERIĀLU ATLASE

 • izglītojošam mācību un pētniecības  darbam - EUR 0.85 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 7.11 par vienību

MUZEJA MATERIĀLU KSERAKOPĒŠANA

 • EUR 1.42 par vienību

MUZEJA MATERIĀLU SKENĒŠANA

 • izglītojošam (mācību) darbam - EUR 4.27 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 14.23 par vienību

MUZEJA MATERIĀLU ZĪMĒŠANA

 • izglītojošam (mācību) darbam - EUR 1.42 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 14.23 par vienību

MUZEJA PRIEKŠMETU EKSPERTĪZE, SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJA

 • mutiska vai rakstiska, bez avotu norādes - EUR 4.27
 • rakstiska, ar avotu norādi - EUR 7.11
 • speciāli veikts pētījums - EUR 14.23

MUZEJA IZSTĀŽU ZĀĻU, DĀRZA UN IZSTĀŽU ĪRE

Lielā izstāžu zāle izstādei - EUR 86.08 mēnesī
Mazā izstāžu zāle izstādei - EUR 42.69 mēnesī
Izstāžu zāle (K. Ukstiņa iela 7/9) izstādei - EUR 17.07 mēnesī
Lielā izstāžu zāle sarīkojumiem, konferencēm, sanāksmēm - EUR 28.46 stundā
Mazā izstāžu zāle sarīkojumiem, konferencēm, sanāksmēm - EUR 22.76 stundā
Alvas zāle - EUR 21.34 stundā
Vestibils pieņemšanām - EUR 42.69 stundā
Muzeja telpas korporatīvām un tematiskam sarīkojumam – EUR 71.14-213.43
Muzeja dārzs - līgumcena
Ceļojošās tematiskās izstādes iznomāšana - EUR 7.11

INVENTĀRA NOMA

Audiogids - EUR 1.42
Televizors (tikai muzeja telpās) - EUR 21.34 dienā
Multiprojektors - EUR 14.23 dienā
Portatīvais dators (tikai muzeja telpās) - EUR 14.23 dienā
CD/DVD atskaņotājs - EUR 4.27 dienā
vitrīnas - līgumcena