Rekvizīti, logo

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “KULTŪRAS PĀRVALDE”
struktūrvienība 
“LIEPĀJAS MUZEJS”

Reģ. Nr. 90002008987
Kūrmājas pr.16/18, Liepājā, LV- 3401,
tālr./fakss 63422973
Norēķinu konts: A/S SEB Banka
Konta Nr.: LV 07UNLA 0021303201110
Kods: UNLA LV 2X