Muzejpedagoģijas nodarbība "Esmu arheologs". Grobiņa"

No 6. marta Liepājas muzejs K. Ukstiņa ielā 7/9 aicina skolēnus uz arheoloģijas nodarbību “Esmu arheologs”, kas iepazīstina ar arheologa profesiju un izstādi “Grobiņas arheoloģiskais ansamblis – vakar un šodien”.

Izstāde tapusi Grobiņas novada domei sadarbojoties ar Liepājas muzeju un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.

Liepājas muzejs jau agrāk ir piedāvājis skolēniem ieskatu arheologa darbā, taču arheoloģiskās izstādes klātesamība nodarbību aktualizē un sniedz plašāku redzējumu šajā vēstures pētīšanas nozarē.

Nodarbības laikā tiks skaidroti vēstures pētīšanas veidi. Skolēnus iepazīstinās ar Grobiņas arheoloģiskā ansambļa senvietām, uzsverot vēstures klātesamību vietās, kas ārēji varbūt par to neliecina.

Grobiņas arheoloģisko ansambli veido seši valsts nozīmes aizsargājamie arheoloģijas pieminekļi – Grobiņas pilskalns jeb Skābarža kalns un senpilsēta, Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem, Smukumu senkapi, Atkalnu senkapi, Porānu (Pūrānu) senkapi un Priediena senkapi, kas ļauj ticami rekonstruēt seno Grobiņas iedzīvotāju – kuršu un skandināvu – dzīvesveidu un nodarbošanos.

Nodarbības laikā būs iespējams izstādē iepazīt vērtīgas un līdz šim neredzētās materiālās liecības jeb senlietas, kas atrastas Grobiņas arheoloģiskā ansambļa objektos - Smukumu, Priediena un Atkalnu senkapos, kā arī  Līgutos, Durbē, Kapsēdē un Tāšos, kuras glabājis Latvijas Nacionālā vēstures muzejs. Senlietas galvenokārt datējamas ar 7. - 9. gadsimtu. Senākais priekšmets, kas pārstāvēts izstādē, datējams ar 2. – 4. gadsimtu, un tā ir ripas sakta.

Pēc izstādes izpētes, skolēni tiks aicināti paši izmēģināt arheologa arodu, atrokot dažādu laika liecību atdarinājumus.

Nodarbības paredzētas pamatskolas vecuma skolēniem, norises vieta - Liepājas muzeja ekspozīcijā “Liepāja okupācijas režīmos” K. Ukstiņa ielā 7/9. Nodarbības ilgums – viena stunda. Nodarbības cena – 8,82 EUR.

Pieteikšanās zvanot pa tālruni +371 29605223, +371 63422604 vai rakstot elektroniski: [email protected]; [email protected]

Jau iepriekš izskanējis, ka tieši Grobiņas arheoloģisko ansambli Latvijas Arheologu biedrība atzinusi par 2016.gada arheoloģisko pieminekli. Tas patiesi ir unikāls notikums, ņemot vērā to, ka Grobiņas novada dome sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Liepājas pilsētas pašvaldību, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, UNESCO Latvija nacionālo komiteju un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju mērķtiecīgi virzās pretim Grobiņas arheoloģiskā ansambļa iekļaušanai UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā. 

Izstāde “Grobiņas arheoloģiskais ansamblis – vakar un šodien” apskatāma bez maksas laika posmā no 23. februāra līdz 26. martam. 

Pievienots: 2017-02-24 17:06:47