Cenrādis

MUZEJA PAMATEKSPOZĪCIJU APMEKLĒJUMS - BEZ MAKSAS.

GIDA PAKALPOJUMI GRUPU EKSKURSIJĀM 

grupai (līdz 10 cilvēkiem)

 • latviešu valodā - EUR 15.00
 • svešvalodā - EUR 20.00

grupai (11 – 35 cilvēki)

 • latviešu valodā - EUR 25.00
 • svešvalodā - EUR 30.00

tematiskās ekskursijas latviešu valodā - EUR 25.00
tematiskās ekskursijas svešvalodā - EUR 30.00

MUZEJPEDAGOĢIJAS NODARBĪBAS

 • muzeja telpās (līdz 25 cilvēkiem) - EUR 15.00
 • muzeja telpās (līdz 25 cilvēkiem) svešvalodā - EUR 17.00
 • ārpus muzeja telpām (līdz 25 cilvēkiem) - EUR 20.00
 • ārpus muzeja telpām (līdz 25 cilvēkiem) svešvalodā - EUR 25.00

PIEDĀVĀJUMS JAUNAJAM PĀRIM UN KĀZU VIESIEM

 • svinīgs brīdis muzejā, dalībnieku skaits vairāk par 10 personām - EUR 3.00 no dalībnieka
 • svinīgs brīdis muzejā, dalībnieku skaits mazāk par 10 personām - EUR 20.00
 • jaunā pāra un kāzu viesu fotografēšanās - EUR 10.00
 • laulību ceremonija muzejā - EUR 50.00

LIEPĀJAS MUZEJA KRĀJUMA IZMANTOŠANA

EKSPONĀTU FOTOGRAFĒŠANA MUZEJA EKSPOZĪCIJĀS UN KRĀJUMA NOVIETNĒ

 • izglītībai, pētniecībai - EUR 5.00 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 20.00 par vienību

MUZEJA KRĀJUMA PRIEKŠMETU DEPONĒŠANA
(ar Liepājas muzeja krājuma komisijas lēmumu)

 • akreditētām valsts, pašvaldības vai autonomajiem muzejiem - bezmaksas
 • citām juridiskām vai fiziskām personām - līdz 5 % no priekšmeta vērtības

KRĀJUMU MATERIĀLU ATLASE

 • izglītojošam mācību un pētniecības  darbam - EUR 1.00 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 10.00 par vienību

MUZEJA MATERIĀLU KSERAKOPĒŠANA

 • EUR 3.00 par vienību

MUZEJA MATERIĀLU SKENĒŠANA

 • izglītojošam (mācību) darbam - EUR 5.00 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 20.00 par vienību

MUZEJA PRIEKŠMETU EKSPERTĪZE, SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJA

 • mutiska vai rakstiska, bez avotu norādes - EUR 5.00
 • rakstiska, ar avotu norādi - EUR 10.00
 • speciāli veikts pētījums - EUR 50.00

MUZEJA IZSTĀŽU ZĀĻU, DĀRZA UN IZSTĀŽU ĪRE

Izstāžu zāle (K. Ukstiņa iela 7/9) izstādei - EUR 20.00 mēnesī
Lielā izstāžu zāle sarīkojumiem, konferencēm, sanāksmēm - EUR 50.00 stundā
Mazā izstāžu zāle sarīkojumiem, konferencēm, sanāksmēm - EUR 30.00 stundā
Alvas zāle - EUR 30.00 stundā
Vestibils pieņemšanām - EUR 50.00 stundā
Muzeja telpas korporatīvām un tematiskam sarīkojumam – EUR 100.00
Muzeja dārzs - līgumcena

INVENTĀRA NOMA

Audiogids - EUR 1.00
Televizors (tikai muzeja telpās) - EUR 25.00 dienā
Multiprojektors - EUR 30.00 dienā
Portatīvais dators (tikai muzeja telpās) - EUR 10.00 dienā
Vitrīnas - 20.00 dienā