GIDA PAKALPOJUMI GRUPU EKSKURSIJĀM 
grupai (līdz 10 cilvēkiem)

  • latviešu valodā - EUR 15.00
  • svešvalodā - EUR 20.00

grupai (11 – 35 cilvēki)

  • latviešu valodā - EUR 25.00
  • svešvalodā - EUR 30.00

tematiskās ekskursijas latviešu valodā - EUR 25.00
tematiskās ekskursijas svešvalodā - EUR 30.00

MUZEJPEDAGOĢIJAS NODARBĪBAS

  • muzeja telpās (līdz 25 cilvēkiem) latviešu valodā - EUR 15.00
  • muzeja telpās (līdz 25 cilvēkiem) svešvalodā - EUR 17.00
  • ārpus muzeja telpām (līdz 25 cilvēkiem) latviešu valodā - EUR 20.00
  • ārpus muzeja telpām (līdz 25 cilvēkiem) svešvalodā - 25.00