Izbraukumi

Dedziet, tautas, gaišu guni

Nodarbības dalībnieki apskatīs dažus no tiem Liepājas muzeja krājuma priekšmetiem, kuri parāda, kā telpas tika izgaismotas pirms elektrības izgudrošanas. Skolēni uzzinās, kas ir skals un skalturis, kā senatnē tika darinātas sveces, kas ir pertoleja un kāda izskatās petrolejas lampa. Nodarbības noslēgumā ikvienam būs iespēja izveidot pašam savu vaska sveci. 

Senie svari un mēri

Nodarbībā dalībniekiem būs iespēja iepazīt savu ķermeni kā mērinstrumentu. Skolēni uzzinās un izpētīs, kur viņu ķermeņos noslēpies sprīdis, olekts, tollis, kauliņš, ass u.c. mūsu senčiem tik ierastās mērvienības. Ikvienam būs iespēja arī aplūkot Liepājas muzeja krājumā esošos mērinstrumentus. 

Esmu arheologs

Nodarbības dalībnieki gan teorijā, gan praksē apgūs arheologa darba pamatprincipus. Nodarbības sākumā ikvienam būs jāiejūtas studentu lomā un jānoklausās lekcija par arheoloģijas pieminekļu daudzveidību un par atrasto senlietu pareizu izņemšanu no zemes. Praktiskajā nodarbības daļā lekcijā iegūtas zināšanas būs jāliek lietā un jāatrod senlietas improvizētā arheoloģiskajā piemineklī. 

Izbraukuma nodarbību cena - EUR 25.00

Pieteikt izbraukuma nodarbību iespējams, zvanot:
t. +371 63422607
m.t. +371 29605223