LIEPĀJAS MUZEJA KRĀJUMA IZMANTOŠANA

EKSPONĀTU FOTOGRAFĒŠANA MUZEJA EKSPOZĪCIJĀS UN KRĀJUMA NOVIETNĒ

 • izglītībai, pētniecībai - EUR 5.00 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 20.00 par vienību

MUZEJA KRĀJUMA PRIEKŠMETU DEPONĒŠANA
(ar Liepājas muzeja krājuma komisijas lēmumu)

 • akreditētām valsts, pašvaldības vai autonomajiem muzejiem - bezmaksas
 • citām juridiskām vai fiziskām personām - līdz 5 % no priekšmeta vērtības

KRĀJUMU MATERIĀLU ATLASE

 • izglītojošam mācību un pētniecības  darbam - EUR 1.00 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 10.00 par vienību

MUZEJA MATERIĀLU KSERAKOPĒŠANA

 • EUR 3.00 par vienību

MUZEJA MATERIĀLU SKENĒŠANA

 • izglītojošam (mācību) darbam - EUR 5.00 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 20.00 par vienību

MUZEJA MATERIĀLU ZĪMĒŠANA

 • izglītojošam (mācību) darbam - EUR 5.00 par vienību
 • reklāmai, biznesa nolūkos - EUR 20.00 par vienību

MUZEJA PRIEKŠMETU EKSPERTĪZE, SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJA

 • mutiska vai rakstiska, bez avotu norādes - EUR 5.00
 • rakstiska, ar avotu norādi - EUR 10.00
 • speciāli veikts pētījums - EUR 50.00

Vairāk attēli šeit: http://ej.uz/vruo