Misija

Liepājas muzeja darbības mērķis ir Liepājas pilsētas un tās apkārtne kultūrvides vērtību saglabāšana, izpēte un popularizēšana sabiedrības izglītības, attīstības un emocionālā baudījuma nodrošināšanai. Sekmēt sabiedrības izpratni un rosināt tās interesi par Liepājas un apkārtnes attīstību no senvēstures līdz mūsdienām, atklājot Liepājas un tā apkārtnes raksturīgās iezīmes.