Muzejpedagoģijas

Muzejpedagoģijas nodarbības Liepājas muzejā

Liepājas muzejā bērniem un jauniešiem ir iespēja padziļināti iepazīties ar dažādām interesantām tēmām.

“Dienvidkurzemes sēta” aicina izzināt kā agrāk dzīvoja latvieši Dienvidkurzemes lauku sētā. (5. - 7. kl.)

„Adiet, bērni, ko adiet, Vilkam zeķes noadiet…” stāsta par vilnas apstrādes procesu no vilnas līdz zeķītei. (Pirmsskolas izglītības iestāžu vecākās grupiņas un sākumskola)

„Izrakstīju raibu cimdu” - Dienvidkurzemei raksturīgās rakstu zīmes adījumos (cimdos), krāsu izvēle un to nozīme. (Pirmsskolas izglītības iestāžu vecākās grupiņas un sākumskola)

“Izgrezno savu pūra lādi”* iepazīstina tuvāk ar klētī esošajām tīnēm, vācelēm un pūra lādi, kā arī ar pūra lādes otējumiem. Nodarbībā bērniem ir iespēja pašiem pamēģināt otēt. (1. - 6. klasei)

“Senie svari un mēri” stāsta kā senos laikos cilvēki svēra un mērīja. (5.-6. kl.)

“Dedziet, tautas, gaišu guni…”* skaidrosim kā dzīvoja bez elektriskā apgaismojuma un kā pašiem uztaisīt sveci.

Tiem, kam interesē, kā izzināt vēsturi, noderēs nodarbība “Esmu arheologs”, kurā skolēni veic improvizētus arheoloģiskos izrakumus. Tuvāk iepazīt vietu, kur glabājas vēsture un kādas profesijas vajadzīgas muzeja darbā var nodarbībā “Kas ir muzejs”. Piedāvājam arī darboties vizuālās mākslas nodarbībās kādā no aktuālajām mākslas izstādēm.


"Vai Tu zini, kas ir Latvija" par Latvijas simboliem (pirmsskolas, sākumskolas vecuma grupas un 5. - 6. klase).
 

Muzejpedagoģijas nodarbības: 

muzeju telpās (līdz 25 cilvēkiem) - EUR 15.00

muzeju telpās (līdz 25 cilvēkiem) svešvalodā - EUR 17.00

ārpus muzeja telpām (līdz 25 cilvēkiem) - EUR 20.00

ārpus muzeja telpām (līdz 25 cilvēkiem) svešvalodā - EUR 25.00

Īpaša nodarbība ar iespēju Liepājas muzejā saņemt vecāku sarūpētās saldumu paciņas, skolēniem pieejama decembrī - Ziemassvētku laikā. 

Nodarbībām var pieteikties, zvanot:
t. +371 63422607
m.t. +371 29605223

Vairāk informācijas par aktuālajām muzejpedagoģijas nodarbībām meklējiet sadaļā "MĀCĪBU CENTRS".