Kontaktinformācija

Liepājas muzeja ekspozīcija „Liepāja okupāciju režīmos"
K. Ukstiņa ielā
Liepāja, LV – 3401
Latvija
Kases tālr.: +371 634 20274
[email protected]

 

Anna Novele

Historian

+371 63420274

[email protected]

Sandra Šēniņa

The Head of The Liepāja Museum branch “Liepāja Under Occupation Regimes”

Klāva Ukstiņa Street 7/9

+371 27048864

+371 63420274

[email protected]